Voor jou: de talentenanalyse

De Talenten Motivatie Analyse, de TMA, geeft jou inzicht in jouw drijfveren en talenten. Jouw drijfveren zijn de motor achter jouw natuurlijke gedrag. De TMA  kijkt daarmee verder dan jouw zichtbare gedrag.

De 22 drijfveren die de TMA hanteert zijn daarmee de basis van 44 talenten: hoe belangrijker een drijfveer voor je is, hoe groter de kans dat het natuurlijk gedrag dat daarbij hoort jou makkelijk afgaat: dat is een talent. 

De TMA is positief

Elke drijfveer kent twee talenten. Als je bijvoorbeeld hoog scoort op Orde & structuur, dan heb je een talent voor accuraat werken. Scoor je daar lager op, heb je talent voor innovatie en creativiteit. Beide talenten zijn belangrijk. Er is dus geen goed of fout.

Online vragenlijst

De TMA bestaat uit ruim 300 vragen, die je thuis achter je computer invult. Dat lijkt veel, maar met een uur zijn de meeste mensen wel klaar.

Inzicht en herkenning

De TMA is voor veel mensen een eye-opener: de rapportage is persoonlijk, uniek en herkenbaar.

Intake- en analysegesprek

In de intake bespreken we wat jouw TMA wilt doen. Je ontvangt je rapport tijdens een persoonlijk coachingsgesprek, waarin we de uitkomsten van de analyse weer koppelen aan het intakegesprek. Zo krijg jij handvatten om verder te gaan!

Kosten en voorbeeldrapport

Het intakegesprek, de vragenlijst, het rapport, de analyse en het analysegesprek kosten samen slechts € 615,- exclusief BTW en reiskosten. Klik maar eens op het diagram voor een voorbeeldrapport!